Onze diensten

Waarom bewindvoering?
Er kunnen verschillende redenen zijn waarom u kunt denken aan het inschakelen van financiële begeleiding.

Contact

Contact

Ons privacyreglement vind u hier.

Tarieven

Wij hanteren de wettelijk vastgestelde tarieven voor bewindvoering. Deze worden jaarlijks vastgesteld door een overlegorgaan binnen de Rechtbank, het LOVCK.